Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 4
In the following steps you will be using an opening pick to separate the adhesive securing the front panel glass. Only pry where directed. If you experience resistance, stop sliding the opening pick and reapply heat. Insert the edge of an opening pick underneath the bottom right side of the front glass.
  • In the following steps you will be using an opening pick to separate the adhesive securing the front panel glass. Only pry where directed. If you experience resistance, stop sliding the opening pick and reapply heat.

  • Insert the edge of an opening pick underneath the bottom right side of the front glass.

In de volgende stappen zul je een openingsplectrum gaan gebruiken om de lijm die het voorste glazen paneel vasthoudt los te maken. Wrik enkel waar het is aangegeven. Als je weerstand voelt, stop je met schuiven en herverwarm je je toestel.

Steek de zijkant van een openingsplectrum onder de rechter onderkant van het voorste glazen paneel.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.