Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
Insert a fingernail or plastic opening tool into the recess in the bottom right corner of the battery and lift upward. Remove the battery away from the phone. Remove the battery away from the phone.
  • Insert a fingernail or plastic opening tool into the recess in the bottom right corner of the battery and lift upward.

  • Remove the battery away from the phone.

Inserisci un'unghia o uno strumento di apertura in plastica nell'intaglio nell'angolo inferiore destro della batteria e solleva la cella verso l'alto.

Rimuovi la batteria dal telefono.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.