Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 12
The bottom end of the phone contains the soft button and home button ribbon cables. If you insert the opening pick too far into the phone you risk cutting these cables. Slide the very end of the opening pick across the bottom edge of the display to separate the last of the remaining adhesive. Slide the very end of the opening pick across the bottom edge of the display to separate the last of the remaining adhesive.
  • The bottom end of the phone contains the soft button and home button ribbon cables. If you insert the opening pick too far into the phone you risk cutting these cables.

  • Slide the very end of the opening pick across the bottom edge of the display to separate the last of the remaining adhesive.

La parte inferior del teléfono contiene el botón suave y los cables de cinta del botón de inicio. Si inserta la selección de apertura demasiado lejos en el teléfono, corre el riesgo de cortar estos cables.

Desliza el extremo de la púa de apertura por el borde inferior de la pantalla para separar el último adhesivo restante.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.