Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Carefully slide the pick around the upper left corner. If you encounter any resistance from cooling adhesive, reapply a heated iOpener to the left side of the phone. If you encounter any resistance from cooling adhesive, reapply a heated iOpener to the left side of the phone.
  • Carefully slide the pick around the upper left corner.

  • If you encounter any resistance from cooling adhesive, reapply a heated iOpener to the left side of the phone.

Con cuidado, desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda.

Si encuentras resistencia del adhesivo de enfriamiento, vuelve a aplicar un iOpener calentado al lado izquierdo del teléfono.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.