Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 5 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 7
The adhesive securing the top of the phone is only a narrow strip above the earpiece speaker. Slide the pick along the top of the speaker to avoid damaging internal components. Slide the opening pick across the top of the phone, being very careful not to insert the pick too deeply. Slide the opening pick across the top of the phone, being very careful not to insert the pick too deeply.
  • The adhesive securing the top of the phone is only a narrow strip above the earpiece speaker. Slide the pick along the top of the speaker to avoid damaging internal components.

  • Slide the opening pick across the top of the phone, being very careful not to insert the pick too deeply.

El adhesivo que asegura la parte superior del teléfono es solo una tira estrecha sobre el altavoz del auricular. Desliza la púa a lo largo de la parte superior del altavoz para evitar dañar los componentes internos.

Desliza la púa de apertura por la parte superior del teléfono, teniendo mucho cuidado de no insertar demasiado la punta.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.