Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 47 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Use the flat end of a spudger to lift the battery connector straight up out of its socket on the logic board. Be sure you lift up only on the connector itself, not the socket, or you risk permanent damage to the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to lift the battery connector straight up out of its socket on the logic board.

  • Be sure you lift up only on the connector itself, not the socket, or you risk permanent damage to the logic board.

Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria in verticale dal suo zoccolino sulla scheda logica.

Accertati di sollevare solo il connettore e non lo zoccolino, per evitare il rischio di danni permanenti alla scheda logica.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.