Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 417 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
We recommend that you clean your microwave before proceeding, as any nasty gunk on the bottom may end up stuck to the iOpener. Place the iOpener in the center of the microwave.
  • We recommend that you clean your microwave before proceeding, as any nasty gunk on the bottom may end up stuck to the iOpener.

  • Place the iOpener in the center of the microwave.

  • For carousel microwaves: Make sure the plate spins freely. If your iOpener gets stuck, it may overheat and burn.

電子レンジに付着している汚れがiOpenerに付いてしまうことがあるので、使用前に電子レンジの底をきれいに拭き取ってください。

iOpenerを電子レンジ中央に置きます。

回転型の電子レンジ:iOpenerが電子レンジのターンテーブルで回転しているか確認してください。iOpenerが作動中に留まってしまうと、熱しすぎや焦げてしまいます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.