Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 413 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
We recommend that you clean your microwave before proceeding, as any nasty gunk on the bottom may end up stuck to the iOpener. Place the iOpener in the center of the microwave.
  • We recommend that you clean your microwave before proceeding, as any nasty gunk on the bottom may end up stuck to the iOpener.

  • Place the iOpener in the center of the microwave.

  • For carousel microwaves: Make sure the plate spins freely. If your iOpener gets stuck, it may overheat and burn.

Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado a el iOpener.

Coloca el iOpener en el centro del microondas.

Para microondas giratorios: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.