Ga door naar hoofdinhoud
Engels
Chinees

如何使用万用表

Handleidingsinformatie

= Klaar = Onvolledig

   Beschrijf het specifieke gedeelte of onderdeel van deze device waar u mee bezig bent. Voorbeeld: batterij

   Maak een titel aan.

   Deze korte beschrijving van 1 of 2 zinnen verschijnt in de zoekresultaten.

   Geef achtergrondinformatie weer voordat de lezer de handleiding induikt.

   Stappen

   Stap 1 — 电路连通性测试

   电路连通性测试可以告诉我们两个元件之间的电路是否连通:如果两个元件直接是连通的,那么电流可以自由的从两个元件之间通过。

   Stap 2

   开始之前,请确认你要测试的电路处于非工作状态。请先将设备关机,拔掉电源插头并且卸下电池。

   Stap 3

   打开您的万用表,并且将拨盘转动到连通性测试模式(是一个看起来像声波的图标)

   Stap 4

   万用表通过其中一支表笔输出一个微小的电流,然后确认另外一支表笔是否接收到这个电流来测试电路的连通性

   Stap 5

   要完成一次连通性测试,只要将两支表笔碰触需要测试的电路或者元器件两端即可

   Stap 6

   如果您的万用表没有专门测试连通性的模式,您依然可以执行连通性测试。

   Stap 7

   万用表通过其中一支表笔输出一个微小的电流,然后确认另外一支表笔收到了多少电流来确定阻值

   Stap 8

   要完成一次连通性测试,只要将两支表笔碰触需要测试的电路或者元器件两端即可

   Stap 9 — 测试电压

   将黑色表笔插入您的万用表上标有 COM 字样的插孔

   Stap 10

   打开您的万用表,然后将拨盘拨至直流电压档(图标为带下划线的V,或者为符号 ⎓)

   Stap 11

   将红色表笔触碰正极,黑色表笔触碰负极

   Stap 12

   选择了正确的量程之后,我们得到了一个9.42伏特的电压读数

   Stap 13 — 测试电阻值

   开始之前,请确认你要测试的电路处于非工作状态。请先将设备关机,拔掉电源插头并且卸下所有电池。

   Stap 14

   打开您的万用表将拨盘拨至电阻值测试模式

   Stap 15

   在两根表笔之间放入您想测试的电路或电子元件。

   Stap 16

   随着万用表被设置到一个合适的区间,我们得到读数为1.04k欧姆。

   Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.