Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 36
Continue to lift the logic board along the edge nearest the battery, until you can get an opening pick against the far edge of the logic board. Cut any adhesive holding the outer edge of the logic board to the rear case.
  • Continue to lift the logic board along the edge nearest the battery, until you can get an opening pick against the far edge of the logic board.

  • Cut any adhesive holding the outer edge of the logic board to the rear case.

Continúa levantando la placa lógica a lo largo del borde más cercano a la batería, hasta que pueda poner una púa de apertura contra el borde más alejado de la placa lógica.

Corta cualquier adhesivo que sostenga el borde exterior de la placa lógica a la carcasa trasera.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.