Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 34
Slide an opening pick under the logic board between it and the battery. Slide the pick from the base to the center of the logic board to cut the adhesive. Take care not to cut the battery with the opening pick; a punctured battery can be very dangerous. If you encounter resistance, reheat and reapply the iOpener.
  • Slide an opening pick under the logic board between it and the battery.

  • Slide the pick from the base to the center of the logic board to cut the adhesive.

  • Take care not to cut the battery with the opening pick; a punctured battery can be very dangerous. If you encounter resistance, reheat and reapply the iOpener.

在主板和电池之间滑动一个撬片。

将撬片从基座滑动到主板的中心,以切割粘合剂。

注意撬片不要切断电池;被刺破的电池会非常危险。如果遇到阻力,请重新加热并使用iOpener。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.