Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 34
Slide an opening pick under the logic board between it and the battery. Slide the pick from the base to the center of the logic board to cut the adhesive. Take care not to cut the battery with the opening pick; a punctured battery can be very dangerous. If you encounter resistance, reheat and reapply the iOpener.
  • Slide an opening pick under the logic board between it and the battery.

  • Slide the pick from the base to the center of the logic board to cut the adhesive.

  • Take care not to cut the battery with the opening pick; a punctured battery can be very dangerous. If you encounter resistance, reheat and reapply the iOpener.

Faites glisser un médiator sous la carte mère, entre celui-ci et la batterie.

Faites glisser le médiator de la base vers le centre de la carte mère pour couper l'adhésif.

Veillez à ne pas couper la batterie avec le médiator. Une batterie perforée peut être très dangereuse. Si vous rencontrez de la résistance, réchauffez et réappliquez l'iOpener.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.