Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 34
Slide an opening pick under the logic board between it and the battery. Slide the pick from the base to the center of the logic board to cut the adhesive. Take care not to cut the battery with the opening pick; a punctured battery can be very dangerous. If you encounter resistance, reheat and reapply the iOpener.
  • Slide an opening pick under the logic board between it and the battery.

  • Slide the pick from the base to the center of the logic board to cut the adhesive.

  • Take care not to cut the battery with the opening pick; a punctured battery can be very dangerous. If you encounter resistance, reheat and reapply the iOpener.

Desliza una púa de apertura debajo de la placa lógica entre ésta y la batería.

Desliza la púa desde la base hasta el centro de la placa lógica para cortar el adhesivo.

Ten cuidado de no cortar la batería con la púa de apertura; Una batería pinchada puede ser muy peligrosa. Si encuentras resistencia, recalienta y vuelve a aplicar el iOpener.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.