Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 28
Continue to slide the opening pick under the cable, stopping before the cable bends to the Lightning connector. Move slowly and carefully. If the opening pick does not slide easily, apply more heat and try again. If you use excessive force, you will likely slip and sever the Lightning connector cable.
  • Continue to slide the opening pick under the cable, stopping before the cable bends to the Lightning connector.

  • Move slowly and carefully. If the opening pick does not slide easily, apply more heat and try again. If you use excessive force, you will likely slip and sever the Lightning connector cable.

Continúa deslizando púa de apertura debajo del cable, deteniéndote antes de que el cable se doble al conector Lightning.

Muévete despacio y con cuidado. Si la púa de apertura no se desliza fácilmente, aplica más calor e intenta nuevamente. Si utilizas una fuerza excesiva, es probable que resbales y cortes el cable del conector Lightning.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.