Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 15
Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera connector from the  logic board. Pry up only on the connector—not on the socket itself. Fold the rear-facing camera cable out of the way.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the rear-facing camera connector from the logic board.

  • Pry up only on the connector—not on the socket itself.

  • Fold the rear-facing camera cable out of the way.

用撬棒的平端把电路板上的后置摄像头连接器断开。

只在连接器上撬,不在插座本身上。

将后置摄像头电缆翻起。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.