Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 14
Use the flat end of a spudger to disconnect the front-facing camera connector from the  logic board. Pry up only on the connector—not on the socket itself. Fold the front-facing camera cable out of the way.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the front-facing camera connector from the logic board.

  • Pry up only on the connector—not on the socket itself.

  • Fold the front-facing camera cable out of the way.

  • There is a bit of conductive adhesive between the gold-colored cable contacts. Be sure to apply pressure to readhere these contacts during reassembly.

使用撬棒平端将前置摄像头连接器从电路板上断开。

只在连接器上撬,不在插座本身上。

将前置摄像头电缆翻起。

金色电缆触点之间有一点导电胶。 在重新组装期间,务必施加压力以再次黏接这些触点。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.