Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 14
Use the flat end of a spudger to disconnect the front-facing camera connector from the  logic board. Pry up only on the connector—not on the socket itself. Fold the front-facing camera cable out of the way.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the front-facing camera connector from the logic board.

  • Pry up only on the connector—not on the socket itself.

  • Fold the front-facing camera cable out of the way.

  • There is a bit of conductive adhesive between the gold-colored cable contacts. Be sure to apply pressure to readhere these contacts during reassembly.

スパッジャーの平面側先端を使って、正面カメラのコネクターをロジックボードから接続を外します。

コネクターのみ接触してください。ソケットには触らないでください。

正面カメラケーブルが邪魔にならない位置に折り曲げておきます。

ゴールドのケーブル接点の間に導電性接着剤が少し付けられています。 再組み立て中は、これらの接点が再接着するように圧力を加えてください。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.