Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 8 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 14
Use the flat end of a spudger to disconnect the front-facing camera connector from the  logic board. Pry up only on the connector—not on the socket itself. Fold the front-facing camera cable out of the way.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the front-facing camera connector from the logic board.

  • Pry up only on the connector—not on the socket itself.

  • Fold the front-facing camera cable out of the way.

  • There is a bit of conductive adhesive between the gold-colored cable contacts. Be sure to apply pressure to readhere these contacts during reassembly.

Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector frontal de la cámara de la placa lógica.

Haz palanca solo en el conector, no en el zócalo.

Dobla el cable de la cámara frontal hacia afuera.

Hay un poco de adhesivo conductor entre los contactos del cable de color dorado. Asegúrate de aplicar presión para volver a leer estos contactos durante el reensamblaje.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.