Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 28 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6
Use the flat end of a spudger to gently pry the display cable bracket straight up from the logic board. The display cable connector is adhered to the underside of the bracket, so don’t push the spudger too far under the bracket, or you may damage the connector.
  • Use the flat end of a spudger to gently pry the display cable bracket straight up from the logic board.

  • The display cable connector is adhered to the underside of the bracket, so don’t push the spudger too far under the bracket, or you may damage the connector.

Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare delicatamente dalla scheda logica la staffa del cavo dello schermo.

Il connettore del cavo dello schermo aderisce alla parte inferiore della staffa. Di conseguenza, non spingere troppo lo spudger sotto la staffa, altrimenti potresti danneggiare il connettore.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.