Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 28 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Remove the following Phillips screws securing the LCD.
  • Remove the following Phillips screws securing the LCD.

  • Three 4.0 mm screws

  • One 4.8 mm screw

Rimuovi le seguenti viti con testa a croce che fissano lo schermo:

Tre viti da 4,0 mm

Una vite da 4,8 mm

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.