Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 2
Use your fingernail to press down the metal release lever for the ribbon cable connected to the motherboard. Use your fingers or a pair of tweezers to disconnect the ribbon cable by pulling on the black tab. Set the ribbon cable aside for reassembly.
  • Use your fingernail to press down the metal release lever for the ribbon cable connected to the motherboard.

  • Use your fingers or a pair of tweezers to disconnect the ribbon cable by pulling on the black tab.

  • Set the ribbon cable aside for reassembly.

  • You do not need to press the metal lever when inserting the ribbon cable back in. You will hear a click once it is fully inserted.

Gebruik je nagel om de metalen uitwerphendel van de lintkabel, die aan het moederbord is verbonden, naar beneden te duwen.

Gebruik je vingers of een pincet om de lintkabel, door deze aan de zwarte lip weg te trekken, los te koppelen.

Leg de lintkabel aan de kant voor het weer in elkaar zetten van je toestel.

Je hoeft de metalen uitwerphendel niet weer in te drukken bij het weer aansluiten van de lintkabel. Je hoort als het goed is een klik als de kabel er volledig in is geduwd.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.