Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 7 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands

Stap 1 vertalen

Stap 1
Grip the PS4 with both hands along the gap in the top cover. Push the glossy side of the top cover with your thumbs until it pops to the side. Lift the glossy top cover up and back to remove it from the PS4.
Remove the hard drive cover
  • Grip the PS4 with both hands along the gap in the top cover.

  • Push the glossy side of the top cover with your thumbs until it pops to the side.

  • Lift the glossy top cover up and back to remove it from the PS4.

Pak de PS4 met beide handen vast langs de opening in de bovenste behuizing.

Duw de glimmende kant van de bovenste behuizing met je duimen weg totdat deze los komt en naar de zijkant beweegt.

Til de glimmende zijde van de bovenste behuizing omhoog en naar achteren om deze van de PS4 te verwijderen.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.