Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 52 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 23
With the adhesive loosened, you can now insert the pick near the right-hand corner. Slide the pick to the left, and stop just short of the Home button. Just like with the left antenna, only slide from the outer edge toward the center. Reversing this direction may damage the antenna. Just like with the left antenna, only slide from the outer edge toward the center. Reversing this direction may damage the antenna.
  • With the adhesive loosened, you can now insert the pick near the right-hand corner. Slide the pick to the left, and stop just short of the Home button.

  • Just like with the left antenna, only slide from the outer edge toward the center. Reversing this direction may damage the antenna.

随着粘合剂的松动,您现在可以将撬片插入右下角了。

就和左侧一样,相反方向的滑动可能会损伤天线。

[* black] With the adhesive loosened, you can now insert the pick near the right-hand corner. Slide the pick to the left, and stop just short of the Home button.
[* black] With the adhesive loosened, you can now insert the pick near the right-hand corner. Slide the pick to the left, and stop just short of the Home button.
[* icon_caution] Just like with the left antenna, only slide from the outer edge toward the center. Reversing this direction may damage the antenna.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.