Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 71 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 23
With the adhesive loosened, you can now insert the pick near the right-hand corner. Slide the pick to the left, and stop just short of the Home button. Just like with the left antenna, only slide from the outer edge toward the center. Reversing this direction may damage the antenna. Just like with the left antenna, only slide from the outer edge toward the center. Reversing this direction may damage the antenna.
  • With the adhesive loosened, you can now insert the pick near the right-hand corner. Slide the pick to the left, and stop just short of the Home button.

  • Just like with the left antenna, only slide from the outer edge toward the center. Reversing this direction may damage the antenna.

接着力が弱くなるため、開口ピックを右側下部の端に挿入します。左側に開口ピックをスライドして、ホームボタンの手前で止めます。

左側のアンテナと同様に、外側の端から中央に向かってスライドします。中央から外側に向けて動かすと、アンテナを傷つけてしまうことがあります。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.