Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 52 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 23
With the adhesive loosened, you can now insert the pick near the right-hand corner. Slide the pick to the left, and stop just short of the Home button. Just like with the left antenna, only slide from the outer edge toward the center. Reversing this direction may damage the antenna. Just like with the left antenna, only slide from the outer edge toward the center. Reversing this direction may damage the antenna.
  • With the adhesive loosened, you can now insert the pick near the right-hand corner. Slide the pick to the left, and stop just short of the Home button.

  • Just like with the left antenna, only slide from the outer edge toward the center. Reversing this direction may damage the antenna.

Con l'adesivo allentato, ora puoi inserire il plettro vicino all'angolo destro. Fai scorrere il plettro verso sinistra e fermati appena prima del pulsante Home.

Proprio come con l'antenna sinistra, fai scorrere il plettro solo dal bordo esterno verso il centro. L'inversione di questa direzione può danneggiare l'antenna.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.