Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 71 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 22
Take a new pick and slip it in to the right of the previous pick. Slide across the home button and right-hand antenna using only the very tip to remove the adhesive. Slide across the home button and right-hand antenna using only the very tip to remove the adhesive.
  • Take a new pick and slip it in to the right of the previous pick.

  • Slide across the home button and right-hand antenna using only the very tip to remove the adhesive.

再び新しい開口ピックを手に取り、前回の手順で止めたピックの右側に差し込みます。

ホームボタンと右側のアンテナ上をスライドさせます。接着剤を剥がすため、ピックの先端のみを使って動かします。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.