Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 71 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 17
Slide the opening pick around the top right corner of the iPad, releasing the adhesive there. Leave this pick in place to keep the adhesive from re-sealing itself, and grab a new pick for the next step.
  • Slide the opening pick around the top right corner of the iPad, releasing the adhesive there.

  • Leave this pick in place to keep the adhesive from re-sealing itself, and grab a new pick for the next step.

Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPad, liberando el adhesivo allí.

Deja esta púa en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar, y toma una nueva selección para el siguiente paso.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.