Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 71 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 17
Slide the opening pick around the top right corner of the iPad, releasing the adhesive there. Leave this pick in place to keep the adhesive from re-sealing itself, and grab a new pick for the next step.
  • Slide the opening pick around the top right corner of the iPad, releasing the adhesive there.

  • Leave this pick in place to keep the adhesive from re-sealing itself, and grab a new pick for the next step.

Schiebe den Opening Pick in die obere rechte Ecke des iPads, um den Kleber dort vorsichtig zu lösen.

Lasse den Opening Pick an Ort und Stelle, um zu verhindern, dass der Kleber sich wieder versiegelt und nimm dir für den nächsten Schritt einen neuen Opening Pick.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.