Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 52 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 16
Leave the three picks in the corners of the iPad to prevent re-adhering of the front panel adhesive.
  • Leave the three picks in the corners of the iPad to prevent re-adhering of the front panel adhesive.

  • Reheat the iOpener and place it on the remaining side of the iPad—along the volume and lock buttons.

Lascia i tre plettri negli angoli dell'iPad per evitare che l'adesivo del pannello frontale possa riattaccarsi.

Riscalda iOpener e posizionalo sul lato restante dell'iPad, lungo i pulsanti del volume e di blocco.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.