Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 71 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 16
Leave the three picks in the corners of the iPad to prevent re-adhering of the front panel adhesive.
  • Leave the three picks in the corners of the iPad to prevent re-adhering of the front panel adhesive.

  • Reheat the iOpener and place it on the remaining side of the iPad—along the volume and lock buttons.

Deja las tres pías en las esquinas del iPad para evitar que se vuelva a adherir el adhesivo del panel frontal.

Vuelve a calentar el iOpener y colócalo en el lado restante del iPad, junto con los botones de volumen y bloqueo.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.