Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 71 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 15
Insert the previous pick deeper into the iPad and slide it away from the camera toward the corner. Insert the previous pick deeper into the iPad and slide it away from the camera toward the corner. Insert the previous pick deeper into the iPad and slide it away from the camera toward the corner.
  • Insert the previous pick deeper into the iPad and slide it away from the camera toward the corner.

先ほどの(1番目の)ピックをiPadの奥まで差し込み、正面カメラの右側から角に向かってスライドします。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.