Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 52 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 12
Slide the opening pick along the top edge of the iPad, stopping just before you reach the camera. The third image shows where the front-facing camera and housing are in the iPad. Avoid sliding the opening pick over the front facing camera, as you may smear adhesive onto the lens or damage the camera. The following steps will detail how to best avoid disturbing the front facing camera.
  • Slide the opening pick along the top edge of the iPad, stopping just before you reach the camera.

  • The third image shows where the front-facing camera and housing are in the iPad.

  • Avoid sliding the opening pick over the front facing camera, as you may smear adhesive onto the lens or damage the camera. The following steps will detail how to best avoid disturbing the front facing camera.

滑动撬片直到快接近前置摄像头位置时停下

第三张图片展示了iPad前置摄像头的位置。

避免使用撬片直接滑过前置摄像头,这样做可能会污损到摄像头。 接下来的步骤将会详细说明如何避免损伤前置摄像头。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.