Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 52 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 10
Reheat the iOpener and place it on the top edge of the iPad, over the front-facing camera.
  • Reheat the iOpener and place it on the top edge of the iPad, over the front-facing camera.

  • Be careful not to overheat the iOpener during the repair procedure. Wait at least ten minutes before reheating the iOpener.

  • If you have a flexible iOpener, you can bend it to heat both the upper left corner and the upper edge at the same time.

重新加热iOpener 并将其放置在iPad顶部边缘位置且高于前置摄像头。

小心,请勿在维修过程中过度加热iOpener。 在重新加热iOpener之前请至少等待10分钟。

如果您有可以弯折的iOpener,您可以弯折其使其同时加热左上角边缘位置。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.