Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 52 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 9
Take the first pick you inserted and slide it up toward the top corner of the iPad. If you can see the tip of the opening pick through the front glass, don't panic—just pull the pick out just a little bit. Most likely, everything will be fine, but try to avoid this as it may deposit adhesive on the front of the LCD that is difficult to clean off. If you can see the tip of the opening pick through the front glass, don't panic—just pull the pick out just a little bit. Most likely, everything will be fine, but try to avoid this as it may deposit adhesive on the front of the LCD that is difficult to clean off.
  • Take the first pick you inserted and slide it up toward the top corner of the iPad.

  • If you can see the tip of the opening pick through the front glass, don't panic—just pull the pick out just a little bit. Most likely, everything will be fine, but try to avoid this as it may deposit adhesive on the front of the LCD that is difficult to clean off.

将第一个插入iPad的撬片向上滑动到iPad的左上角

撬片可能会出现图片上的情况,请不要慌张。 只需将撬片拉出一点点来继续进行维修工作。 但要避免这种情况,因为粘合剂可能会粘附在LCD显示屏上变得难以清理。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.