Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 71 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 9
Take the first pick you inserted and slide it up toward the top corner of the iPad. If you can see the tip of the opening pick through the front glass, don't panic—just pull the pick out just a little bit. Most likely, everything will be fine, but try to avoid this as it may deposit adhesive on the front of the LCD that is difficult to clean off. If you can see the tip of the opening pick through the front glass, don't panic—just pull the pick out just a little bit. Most likely, everything will be fine, but try to avoid this as it may deposit adhesive on the front of the LCD that is difficult to clean off.
  • Take the first pick you inserted and slide it up toward the top corner of the iPad.

  • If you can see the tip of the opening pick through the front glass, don't panic—just pull the pick out just a little bit. Most likely, everything will be fine, but try to avoid this as it may deposit adhesive on the front of the LCD that is difficult to clean off.

Toma la primera herramienta que insertaste y deslízala hacia la esquina superior del iPad.

Si puedes ver la punta de la púa de apertura a través del vidrio frontal, no te asustes, simplemente tira de la púa un poco. Lo más probable es que todo esté bien, pero trata de evitarlo, ya que puedes depositar adhesivo en la parte frontal de la pantalla LCD que es difícil de limpiar.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.