Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 52 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 8
Continue moving the opening pick down the side of the display to release the adhesive. If the opening pick gets stuck in the adhesive, "roll" the pick along the side of the iPad, continuing to release the adhesive. If the opening pick gets stuck in the adhesive, "roll" the pick along the side of the iPad, continuing to release the adhesive.
  • Continue moving the opening pick down the side of the display to release the adhesive.

  • If the opening pick gets stuck in the adhesive, "roll" the pick along the side of the iPad, continuing to release the adhesive.

Continua a muovere il plettro verso il basso nel bordo del display per rimuovere l'adesivo.

Se il plettro rimane incastrato nell'adesivo, "ruota" il plettro lungo il lato dell'iPad, continuando a rimuovere l'adesivo.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.