Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 52 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6
Reheat and replace the iOpener.
  • Reheat and replace the iOpener.

  • Be careful not to overheat the iOpener during the repair procedure. Always wait at least ten minutes before reheating the iOpener.

再次加热iOpener然后放置在刚才的位置。

小心,请勿在维修过程中过度加热iOpener。 在重新加热iOpener之前请至少等待10分钟。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.