Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 52 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6
Reheat and replace the iOpener.
  • Reheat and replace the iOpener.

  • Be careful not to overheat the iOpener during the repair procedure. Always wait at least ten minutes before reheating the iOpener.

Scalda di nuovo e riposiziona l'iOpener.

Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante la procedura di riparazione. Attendi sempre almeno dieci minuti prima di scaldare di nuovo l'iOpener.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.