Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 52 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 6
Reheat and replace the iOpener.
  • Reheat and replace the iOpener.

  • Be careful not to overheat the iOpener during the repair procedure. Always wait at least ten minutes before reheating the iOpener.

Recalienta y reemplaza el iOpener.

Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante el procedimiento de reparación. Siempre espera al menos diez minutos antes de recalentar el iOpener.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.