Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 52 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
While the iPad looks uniform from the outside, there are delicate components under the front glass. To avoid damage, only heat and pry in the areas described in each step. As you follow the directions, take special care to avoid prying in the following areas: Front-facing camera
  • While the iPad looks uniform from the outside, there are delicate components under the front glass. To avoid damage, only heat and pry in the areas described in each step.

  • As you follow the directions, take special care to avoid prying in the following areas:

  • Front-facing camera

  • Antennas

  • Display cables

Nonostante l'iPad sembri uniforme dall'esterno, sono presenti vari componenti delicati al di sotto del vetro frontale. Per evitare danni, riscalda e fai leva solo sulle aree descritte in ogni passaggio.

Man mano che segui le istruzioni, assicurati di non far leva sulle seguenti aree:

Fotocamera frontale

Antenne

Cavi del display

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.