Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Engels
Nederlands
Stap 2
Remove (6.65 mm) screw next to RAM.
  • Remove (6.65 mm) screw next to RAM.

  • Identify and disconnect touch pad ribbon cable which can be seen through a window at the bottom edge of the metal part of the top casing (in these photos the connector shows blue).

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.