Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 14 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 6
Use the tip of a spudger to flip up the display data cable lock and rotate it toward the DC-In side of the computer. Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board.
  • Use the tip of a spudger to flip up the display data cable lock and rotate it toward the DC-In side of the computer.

  • Pull the display data cable straight out of its socket on the logic board.

  • Do not lift up on the display data cable, as its socket is very fragile. Pull the cable parallel to the face of the logic board.

Gebruik de punt van een spudger om het slot van de schermdatakabel omhoog te duwen en deze richting de kant van de computer te duwen waar de DC-In zich bevindt.

Trek de schermdatakabel in een rechte beweging uit het contact op het logic board.

Til de schermdatakabel niet omhoog, aangezien het contact erg fragiel is. Trek de datakabel parallel aan het oppervlak van het logic board.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.