Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 40 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 3
Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the right fan ribbon cable ZIF socket. Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  • Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the right fan ribbon cable ZIF socket.

  • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.

  • Starting at the top of the cable, slide a plastic opening tool under the right fan cable to free it from the logic board.

  • Use caution when freeing the cable, as it is strongly adhered to the logic board.

Gebruik de punt van een spudger om de bevestigingsklem op het ZIF-contact van de lintkabel van de rechter ventilator omhoog te duwen.

Zorg dat je zeker weet dat je de gescharnierde bevestigingsklem omhoog duwt en niet het contact zelf.

Schuif een plastic openingstool onder de kabel van de rechter ventilator, beginnend bij de bovenkant van de kabel, om deze los te krijgen van het logic board.

Wees voorzichtig bij het losmaken van de kabel, aangezien deze stevig aan het logic board vast is gemaakt.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.