Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 3
Locate the 2 solder joints near the shutter button. Remove the solder on both joints with the wick and soldering iron in the same manner as Step 11.
  • Locate the 2 solder joints near the shutter button.

  • Remove the solder on both joints with the wick and soldering iron in the same manner as Step 11.

Localisez les 2 joints de soudure près du déclencheur.

Retirez la soudure sur les deux joints avec la mèche et le fer à souder de la même manière qu'à l'étape 11.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.