Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 2 vertalen

Stap 2
Use a set of tweezers to remove the SIM ejector from the phone.
  • Use a set of tweezers to remove the SIM ejector from the phone.

  • Note the orientation for reassembly: the raised portion of the ejector should be closest to the bottom of the phone.

ピンセットを使って、本体からSIMカードエジェクタを取り出します。

再装着の際は方向にご注意ください。エジェクタの少し高くなっている部分をiPhone下部側に取り付けます。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.