Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden de handleiding die deze stap bevat.

Stap 2 vertalen

Stap 2
Use a set of tweezers to remove the SIM ejector from the phone.
  • Use a set of tweezers to remove the SIM ejector from the phone.

  • Note the orientation for reassembly: the raised portion of the ejector should be closest to the bottom of the phone.

Entferne den SIM Ejector mit einer Pinzette vom Smartphone.

Merke dir die Ausrichtung für den Wiederzusammenbau: Das erhöhte Teil des Ejectors sollte sich an der Unterkante des Smartphones befinden.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.