Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt nu een vooraf vereiste handleiding van de handleiding die je net bekeek. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 17 handleidingen die deze stap bevatten.

Engels
Nederlands
Stap 11
Use a spudger or a clean fingernail to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
Disconnecting the battery connector
  • Use a spudger or a clean fingernail to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.

  • Be very careful to only pry up on the battery connector itself and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket or the board itself, you may destroy the socket or damage nearby components on the board.

Vertaling hier toevoegen

Vertaling hier toevoegen

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.