Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 4 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 1 vertalen

Stap 1
This step requires removing the front facing camera and sensor cable from your front panel assembly.
  • This step requires removing the front facing camera and sensor cable from your front panel assembly.

  • The front facing camera and sensor cable is adhered to the display assembly with mild adhesive.

  • Using an iOpener to soften the adhesive will help safely remove it. Follow our iOpener instructions to use it.

本步骤要求从你的前面板组件,移除前置摄像头和感应排线。

前置摄像头和感应排线被粘在了前面版上。

使用一个 iOpener 来软化胶带来安全移除。我们的iOpener使用步骤 可以教你用。

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.