Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 9 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Beginning with the left handle: Pinch the left handle of the controller to introduce an opening. Wedge a plastic opening tool into the opening and slide it up towards the joystick.
  • Beginning with the left handle:

  • Pinch the left handle of the controller to introduce an opening.

  • Wedge a plastic opening tool into the opening and slide it up towards the joystick.

  • Pull down on the plier to crack open the casing.

  • Repeat these steps for the right handle.

左側から始めてください。

コントローラの左側ショルダーを掴んでこじ開けます。

プラスチックの開口ツールを開口部分の隙間に差し込み、ジョイスティック側にスライドします。

押し下げてケースを割り開けます。

右側も同じ手順を繰り返します。

-[* black] Beginning with the ***left shoulder***:
- [* black] Pinch the left shoulder of the controller to introduce an opening.
+[* black] Beginning with the ***left handle***:
+ [* black] Pinch the left handle of the controller to introduce an opening.
[* black] Wedge a plastic opening tool into the opening and slide it up towards the joystick.
[* black] Pull down on the plier to crack open the casing.
-[* black] Repeat these steps for the ***right shoulder***.
+[* black] Repeat these steps for the ***right handle***.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.