Ga door naar hoofdinhoud

Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 9 handleidingen die deze stap bevatten.

Stap 2
Beginning with the left handle: Pinch the left handle of the controller to introduce an opening. Wedge a plastic opening tool into the opening and slide it up towards the joystick.
  • Beginning with the left handle:

  • Pinch the left handle of the controller to introduce an opening.

  • Wedge a plastic opening tool into the opening and slide it up towards the joystick.

  • Pull down on the plier to crack open the casing.

  • Repeat these steps for the right handle.

Comincia con l'impugnatura sinistra:

Per cominciare, afferra l'impugnatura sinistra del controller.

Inserisci uno strumento di apertura in plastica all'interno della fuga, e scivola sino agli sticks.

Fai leva sullo strumento per continuare a aprire il dispositivo.

Ripeti questi passi per l'impugnatura destra.

Je bijdragen zijn gelicenseerd onder de open source Creative Commons licentie.